Preskočiť na obsah

Bohoslužobný poriadok – 27. nedeľa „cez rok“ C

Zverejnené 15.10.2022.

Kategória
27. TÝŽDEŇLiturgický kalendárČas slávenia/Úmysel
Pondelok
03.10.2022
Féria
(zelená)
17.00 sv. spoveď, 17:30 sv. ruženec
18.00 sv. omša

+ Ján, Mária
Utorok
04.10.2022
Sv. Františka Assiského Spomienka
(biela)
07.00 sv. omša
+ Ján
Streda
05.10.2022
Féria
(zelená)
17.00 sv. spoveď, 17:30 sv. ruženec
18.00 sv. omša
ZBP Maroš, Michal
Štvrtok
06.10.2022
Féria
(zelená)
07.00 sv. omša
+ Vincent, Vincent
Piatok
07.10.2022
Ružencovej Panny Márie Spomienka
(biela)
16.30 vyloženie Sviatosti Oltárnej 17:30 sv. ruženec
18.00 sv. omša
Za živých a zosnulých členov BBSJ
Sobota
08.10.2022
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(biela)
08:00 sv. omša
Poďakovanie za 81r. života – Anna
Nedeľa
09.10.2022
28. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)
08:30 sv. omša
ZBP novomanželov: Jána a Natálie10:30 sv. omša
Za farnosť

Oznamy:

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14:30 bude októbrová pobožnosť spojená s modlitbou ruženca, po nej

výmena ružencových tajomstiev.

Na prvý piatok v mesiaci navštívim našich starkých a chorých od 8:00.

Členovia SSV si dnes po sv. omšiach môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský a podielové knihy na rok 2023. Členský

poplatok zostáva nezmenený 8€.

V mesiaci október sa modlíme modlitbu posvätného ruženca so začiatkom o 17:30. Prosím o účasť aj mladších ročníkov. Rozpis bude na nástenke.

V piatok po sv. omši bude nácvik spevu na mládežnícku sv. omšu. Stáli členovia pozývajú nových hudobníkov

a spevákov od 8. ročníka ZŠ. Príďte ponúknuť čas, ochotu a talent.

V sobotu od 8:30 bude brigáda za účelom odstraňovania starej omietky do výšky 2m. Pozývam mužov. Doneste si

so sebou nástroje na jej odstránenie.

V pondelok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie hospodárskej rady.

V sobotu 8. 10. 2022 o 14:00 bude v priestoroch fary na prízemí prvé detské stretko v tomto školskom roku. Pozvané sú deti od 6 do 12 rokov. Plagát je na nástenke.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola. Potrebujeme sa zomknúť, preto všetkým vopred ďakujem.

Záujemcovia o Mariánsky kalendár – do 20. októbra (nástenný, stolový – 3€) – zápis vzadu na stolíku.

Zvonček: 252,42€; Lumen: 385,7€ PBZ.

Milodary: Bohuznáma rodina 100€. z krstu Olivera Kušníra: 50€. Pán boh zaplať a požehnaj.

Upratovanie kostola: Anna Gerová, Lenka Murniková, Mária Gafová.

PANE, DAJ, ABY SME POČÚVALI TVOJ HLAS A NEZATVRDZOVALI SI SRDCIA.