Preskočiť na obsah

Finančná pomoc

Drahí bratia a sestry,

touto formou by sme sa Vám chceli prihovoriť a oboznámiť Vás s technickým stavom nášho chrámu. Ten je, podobne ako na mnohých iných miestach na Slovensku, zlý, až havarijný a potrebuje akútnu pomoc. Pre lepšiu predstavu, týkajúcu sa technického stavu chrámu si, prosíme, pozrite fotografie dostupné v našej fotogalérii.

V lete 2022 sme požiadali špecializovanú firmu o vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, podľa ktorej by sme mali dosiahnuť odstránenie príčin vlhnutia obvodových stien chrámu. Na jeseň 2022 sme v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie pristúpili k odstráneniu degradovaných omietok nad úrovňou sokla až na murivo do výšky 1,5m. Tým sme zamedzili migrácii vodorozpustných solí a umožnili stavbe v tejto časti preschnúť.

V ďalšom kroku nás čaká výmena strešnej krytiny, keďže ta súčasná je v nevyhovujúcom stave. Falcované spoje už neplnia svoj účel, po klincoch na mnohých miestach ostali iba diery, cez ktoré zateká.

Máme pred sebou neľahkú, finančne náročnú úlohu, no veríme, že s pomocou Božou a pomocou našich dobrodincov, sa nám to podarí.

Prosíme Vás o Vašu finančnú pomoc, ktorú môžete odovzdať v chráme, na farskom úrade i jednorazovým prevodom alebo trvalým príkazom na farský bankový účet, okrem iného aj cez mobilnú aplikáciu Vašej banky, naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu a zadaním dobrovoľnej sumy.

Číslo účtu:
SK50 0200 0000 0010 6004 4632


Okrem finančnej pomoci prosíme aj o Vaše modlitby a dobrovoľnícku aktivitu.

Vopred úprimné Pán Boh zaplať! za akýkoľvek milodar, zvlášť v tejto pre mnohých ekonomicky neľahkej dobe.
Thank you very much for your help. God bless you!
Merci beaucoup pour votre aide. Que Dieu vous le rende au centuple!
Ganz herzliche Vergelt’s Gott für ihre Hilfe!