Preskočiť na obsah

História farnosti

Požehnaný v roku 1760

1762

Kostol pôvodne barokový, bol postavený v 2. polovici 17. storočia. V roku 1762 bol kostol rozšírený a bola upravená fasáda.  

1862

Kostol bol  v roku 1862 a neskôr v roku 1889 reštaurovaný.

1888

V roku 1888 bol zakúpený oltár a obraz Najsvätejšej Trojice od A.Sajesyho.

1935-1936

Najrozsiahlejší zásah do vnútorného zariadenia kostola pred 2. svetovou vojnou bol vykonaný v roku 1935-1936 (kostol bol vymaľovaný, boli zakúpené lavice, realizované drobné stavebné úpravy). 

1945

Po vojnovom poškodení bol kostol v roku 1945 zo zbierok veriacich Sečovskej Polianky opravený a v roku 1946 bola vykonaná jeho elektrifikácia.
Vzhľadom na zmeny, ktoré priniesol II. Vatikánsky koncil v oblasti vnútorného usporiadania sakrálnych predmetov v kostoloch, bolo potrebné existujúce provizórium architektonicky zjednotiť.

1989

V roku 1989 kostol prešiel generálnou opravou. Vďaka šikovnosti stolárskych majstrov a ostatných majstrov remeselníkov sa v rekordnom krátkom čase podarilo realizovať vydarené dielo, ktoré zo starého barokového kostola urobilo modernú svätyňu. Bola to akcia celej obce, pri oprave pomáhali nielen prácou ale aj milodarmi veriaci východného obradu.

1998

 V máji roku 1998 bolo urobené ústredné kúrenie a následne plynofikácia. Po zavedení plynu, bol kostol vymaľovaný, obnovená fasáda, vykonaný náter strechy a veže kostola. Posviacka obnoveného kostola bola 27. septembra 1998.

Vznik farnosti

Rímskokatolícki veriaci v Sečovskej Polianke až do vzniku samostatnej farnosti patrili pod duchovnú správu farnosti Parchovany. Veľkou túžbou veriacich bolo mať svojho vlastného kňaza. Čiastočne sa túžba veriacich naplnila v rokoch 1966 – 1969, kedy si veriaci vybudovali farskú budovu a dostali „vlastného“ kňaza. Prvým kňazom bol rehoľný kňaz dominikán P. Tomáš Ferdinand Gajdoš OP.

Farnosť Sečovská Polianka bola zriadená 15. októbra 1990 v zmysle kanóna 515 § 2 CIC, pod číslom 1971/1990 Mons. Alojzom Tkáčom vtedajším košickým biskupom. Farnosť patrí do košickej arcidiecézy a vranovského dekanátu.

Filiálky patriace do farnosti: Stankovce

V obci sa nachádza len jeden a to gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1955. V tomto chráme sa raz v mesiaci a počas sviatkov slávi svätá omša.

Zvony v kostole

1. Názov: Sv. Andrej
Nápis: FIDELE SEČOVSKA POĽANKAENSES DEDICAVERUNT ANNO 1925
rok: 1925

2. Názov: Sv. Cyril a Metod
Nápis: SV. CYRIL A METOD, PATRÓNI EURÓPY, ORODUJTE ZA NÁS!
Text: Živých k modlitbe zvolávam, hriešnikov k pokániu napomínam,
mŕtvych do večnosti sprevádzam.
rok: 26.9.1983
kým uliate: JOSEF TKADLEC, HALENKOV 1983
posvätené: Dp. František Stahovec, 1983

3. Názov: Bratstvo sv. ruženca
Nápis: KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA, ORODUJ ZA NÁS!
Text: Tento zvon dalo uliať na slávu Božiu Bratstvo sv. ruženca
rok: 1983
kým uliate: JOSEF TKADLEC, HALENKOV 1983
posvätené: Dp. František Stahovec, 1983

4. Názov: Sv. Jozef
Nápis: —
Text: Sv. Jozef, patrón zomierajúcich, v hodine smrti stoj pri nás!
rok: 1983
kým uliate: JOSEF TKADLEC, HALENKOV 1983
posvätené: Dp. František Stahovec, 1983