Preskočiť na obsah

Bohoslužobný poriadok – 28. nedeľa „cez rok“ C

Zverejnené 15.10.2022.

Kategória

28. TÝŽDEŇLiturgický kalendárČas slávenia/Úmysel
Pondelok
10.10.2022
Féria
(zelená)
17.00 sv. spoveď, 17:30 sv. ruženec
18.00 sv. omša
+ Juraj, Ján, Anna
Utorok
11.10.2022
Féria
(zelená)
07.00 sv. omša
+ Ján, Mária
Streda
12.10.2022
Féria
(zelená)
17.00 sv. spoveď, 17:30 sv. ruženec
18.00 sv. omša
ZBP r. Bandurová, Borošová
Štvrtok
13.10.2022
Féria
(zelená)
07.00 sv. omša
+ z r. Kočišová, Cvejkušová
Piatok
14.10.2022
Féria
(zelená)
17.00 sv. spoveď,
17:30 sv. ruženec
18.00 sv. omša
+ z r. Sršník, Varga
Sobota
15.10.2022
s platnosťou z nasledujúcej nedele
(biela)
18:00 sv. omša
+ Mária
Nedeľa
16.10.2022
29. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)
09:00 Stankovce
+ Anna, Pavol, Michal10:30 sv. omša
Poďakovanie za 76 r. života – Mária

Oznamy:

Dnes popoludní o 13:30 bude októbrová pobožnosť spojená s modlitbou ruženca a vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

V mesiaci október sa modlíme modlitbu posvätného ruženca so začiatkom o 17:30. Prosím o účasť aj

mladších ročníkov. Rozpis je na nástenke.

V piatok bude mládežnícka sv. omša. Účasť birmovancov je povinná. Pozvaní sú samozrejme všetci mladí. Viac info na plagáte na nástenke. V sobotu po večernej sv. omši bude prvé spoločné stretnutie v kostole s kňazom. Týka sa všetkých birmovancov vrátane dospelých.

Prvá detská sv. omša bude o týždeň v stredu 19. 10. 2022. Po tejto sv. omši bude zápis tretiakov, ktorí sa v tomto školskom roku pripravujú na Slávnosť prvého sv. prijímania.

Záujemcovia o Mariánsky kalendár – do 20. októbra (nástenný, stolový – 3€) – zápis vzadu na stolíku.

Úmysly na dušičkové sv. omše, ktoré tu zvykli byť, budem zapisovať v týždni po večerných sv. omšiach.

Po kompletnom nahlásení budú zverejnené na nástenke v kostole počas dušičkovej oktávy.

Ďakujem všetkým chlapom za včerajšiu brigádu pri odstraňovaní omietok. Bolo nás úctyhodne. Pán Boh zaplať a odmeň každé vaše úsilie pri starostlivosti o Boží chrám.

Zvonček: 272,50€. PBZ.

Dnes je zbierka na opravu kostola. Potrebujeme sa zomknúť, preto všetkým vopred ďakujem.

Upratovanie kostola: Renáta Šinajová, Anna Balintová, Danka Kuhejdová.

PRED OČAMI POHANOV VYJAVIL PÁN SVOJU SPÁSU.