Preskočiť na obsah

Bohoslužobný poriadok – 26. nedeľa „cez rok“ C

Zverejnené 7.9.2022.

Kategória
26. TÝŽDEŇLiturgický kalendárČas slávenia/Úmysel
Pondelok
26.09.2022
Féria
(zelená)
17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Poďakovanie za 75r. života – Mária
Utorok
27.09.2022
Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Spomienka
(biela)
07.00 sv. omša
+ Michal, Margita
Streda
28.09.2022
Féria
(zelená)
17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Jozef
Štvrtok
29.09.2022
Sv. Michala, Gabriela, Rafaela, archanjelov
Sviatok
(biela)
07.00 sv. omša
+ Michal
Piatok
30.09.2022
Sv. Hieronyma, Kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka
(biela)
17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
ZBP Ján
Sobota
01.10.2022
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Spomienka
(biela)
08:00 sv. omša
Poďakovanie za 81r. života – Anna10:00 – slávenie krstu: Oliver Kušnír
Nedeľa
02.10.2022
27. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)
08:00 sv. omša
Za farnosť09:15 sv. omša
Poďakovanie za 75r. života – Mária

Oznamy:

Na budúcu nedeľu bude v Stankovciach o 10:30 odpustová slávnosť: Pokrov presvätej Bohorodičky (Ochrany Panny Márie). Ste srdečne pozvaní. Z tohto dôvodu budú posunuté časy sv. omší vo farskom kostole.

Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský a podielové knihy na rok 2023. Môžu tak urobiť na budúcu nedeľu 2.10.2022 po obidvoch sv. omšiach. Členský poplatok zostáva nezmenený 8€.

Celodiecézna púť k Panne Márii v Obišovciach sa uskutoční tiež nasledujúci víkend. Viac info na plagáte.

Počas nasledujúceho týždňa budú v estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou prebiehať prednášky na tému „Biblia: Kniha kníh a jej príbeh. Viac info na plagáte.

Predplatné časopisu Posol na rok 2023 je vo výške 11€. Kto má záujem, poplatok nech uhradí v sakristii do konca októbra.

Záujemcovia o Mariánsky kalendár (nástenný, stolový – 3€) – zápis vzadu na stolíku.

Zvonček: 249,42€; PBZ.

Upratovanie kostola: Veronika Sopková, Anna Vargová, Ľudmila Tokarová.

BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ V DUCHU, LEBO ICH JE NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO.