Preskočiť na obsah

Bohoslužobný poriadok – 25. nedeľa „cez rok“ C

Zverejnené 8.8.2022.

Kategória
25. TÝŽDEŇLiturgický kalendárČas slávenia/Úmysel
Pondelok
19.09.2022
Féria
(zelená)
17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Ján
Utorok
20.09.2022
Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz, a Pavol Chong Hasang a spol. Spomienka
(červená)
07.00 sv. omša+ Karolína, Pavol
Streda
21.09.2022
Sv. Matúš, apoštol a evanjelista Sviatok
(červená)
17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Jozef
Štvrtok
22.09.2022
Féria
(zelená)
07.00 sv. omša
‚+ Alžbeta, Jozef
Piatok
23.09.2022
Sv. Pio z Pietrelčiny, kňaz Spomienka
(červená)
17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Pavol
Sobota
24.09.2022
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotuVotívna sv. omša08:00 sv. omša
+ Juraj
Nedeľa
25.09.2022
26. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)
08:30 sv. omša
ZBP r. Vaľová10:30 sv. omša
Za farnosť

Oznamy:

Streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni. Jeden je záväzný. Týkajú sa dobrovoľného pôstu, skutkov

pokánia, alebo dobročinnej lásky. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

Zajtra na večernej sv. omši bude poďakovanie za tohtoročnú úrodu. Ako je zvykom, doneste si časť darov z vašej úrody, ktorú požehnáme a spoločne sa poďakujeme.

V piatok 23. 9. 2022 o 18:00 bude prvá mládežnícka sv. omša v tomto školskom roku. Mládež

a birmovanci ste pozvaní. Účasť mladých ľudí, obzvlášť birmovancov je potrebná.

Zvonček: 251,59€; zo sviatku Nanebovzatia Panny Márie: 208,55€.

Milodary: bohuznáma rodina 50€; bohuznáma rodina 50€; bohuznáma rodina 100€. zo svadby: Marián

a Katarína Fedoroví: 100€. Pán Boh zaplať a požehnaj.

Na budúcu nedeľu je zbierka na rádio Lumen.

Upratovanie kostola: Veronika Karolová, Mária Krucovčinová, Andrea Kurišková.

CHVÁĽTE PÁNA, LEBO DVÍHA CHUDOBNÝCH.