Preskočiť na obsah

Zbierka na chrám Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke – 23.4.2023 od 15:00 hod.

Zverejnené 19.4.2023.

Kategória

Milí priatelia a dobrodinci,

v nedeľu 23.4.2023 popoludní od 15:00 hod. organizujú členovia Ružencového Bratstva v spolupráci s Farnosťou Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke zbierku po domoch na náš kostol, ktorý je v rozsiahlej rekonštrukcii.

Je to náš kostol a Boží stánok medzi nami. Vyjadrime svoj vzťah viery aj týmto spôsobom.

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom !!!