Preskočiť na obsah

Deň Dominikánskej rodiny v Košiciach

Zverejnené 13.11.2023.

Kategória

11.11.2023 sa v Košiciach konal Deň dominikánskej rodiny, do ktorej patria aj ruženčiari našej farnosti. Pod vedením hlavnej horliteľky Evy Bandurovej a duchovného otca Lukáša Libáka sa v Dominikánskom centre Veritas začal úžasný deň. Stretli sa tu všetky vetvy dominikánskej rodiny. Hlavní predstavení, laici, rehoľníci, mladí dominikáni a ruženciari pod vedením brata Mateja Juraja Šulika, OP, promótora pre ruženec na Slovensku. Čas strávený v tento deň bol plný zaujímavostí, nových informácií, prosieb, porozumenia, štedrosti, radosti, trpezlivosti, modlitby a lásky. Všetkých zúčastnených spojila svätá omša keď v jednote, modlitbe a v duchu lásky ďakovali Bohu za všetky dobrodenia a milosti. Duchovne sme sa obnovili a upevnili vo viere. V závere stretnutia a po vzájomných rozhovoroch sa nielen ruženčiari, ale celá dominikánska rodina zhodli v tom, že modlitby nikdy nie je dosť. Modlitba sprevádza všetkých a všetko, aby v podstatných veciach bola jednota, vo vedľajších sloboda a vo všetkých láska. Úlohou našich ruženčiarov je odovzdávať modlitbu svätého ruženca ďalej našim deťom a vnúčatám, aby sa modlitba ruženca upevňovala v našich rodinách. Nezabúdajme, že spoločná modlitba je dôležitá pre nás všetkých. Matúš evanjelista píše: „ MT18, 20“ Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Milosť a radosť zo spoločnej modlitby otvára srdce každého a dáva priestor na to, aby sme konkrétnym príkladom odovzdávali a vštepovali modlitbu ruženca ďalšej generácií mladých ruženčiarov. Ruženec sa modlíme 40 min. pred každou svätou omšou. Na túto modlitbu posvätného ruženca ste všetci srdečne pozvaní.

 Svätý Dominik, oroduj za nás.