Preskočiť na obsah

Putovali sme k bl. Anke Kolesárovej

Zverejnené 9.9.2023.

Kategória

V piatok 1.9. sme navštívili Vysokú nad Uhom. Mali sme možnosť byť spoluúčastní spevom a hrou na slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, pri príležitosti 5. výročia blahorečenia Anny Kolesárovej.

Bl. Anka naše zborové spoločenstvo sprevádza už 3 roky, kedy sa stala našou patrónkou. V  závere našich hudobných skúšok sa spolu modlíme 3x Zdravas – za múdre, čisté a milujúce srdce. Chceme sa aj na jej príhovor nevzdávať boja o čisté srdce a prosiť o srdce, ktorého pohľad je upriamený na nebo. Preto bol tento deň pre nás výnimočný.

Čo znamenal pre mladých a čo si odniesli?

„Boh je živý, milujúci a prehovárajúci do môjho života.“

„Najviac vo mne asi zarezonovali slová piesne Ako dieťa, ktorú spievala Zuzana Eperješiová z tvorivej skupiny Poetica Musica…daj mi vieru, že v Tebe sme nesmrteľní, že čisté srdcia ťa uvidia z očí do očí…Musím sa priznať, že tieto slová v spojení s atmosférou a celkovým pokojom, ktorý celý deň na púti prevládal, ma prinútili sa troška pozastaviť a zamyslieť sa nad svojou čistou vierou. Som presvedčená, že obeta tohto mladého dievčaťa nám všetkým vie dodať dostatočnú duchovnú motiváciu žiť čisto aj v tejto modernej dobe. Cítim veľkú vďačnosť, že sa nám podarilo vytvoriť také milé spoločenstvo a za možnosť vykonať si púť do rodnej dedinky Anky, pri ktorej sme mohli ako zbor dopomôcť k sláveniu 5. výročia jej blahorečenia. Z tohto miesta som si odniesla veľký pokoj a načerpala veľa duchovnej sily.“

„Čas utvrdenia sa v hodnotách, ktoré zastáva menšina. Čas stretnutia a bytia s druhými bez plytkých fráz a prázdnych rečí. Čas otvorenia sa Bohu niekoľkokrát a stále nanovo.“

„Dôležitejšie je milovať ako chápať.“

Veríme, že čas pri bl. Anke bol časom našich otvorených sŕdc, čas zastavenia, stíšenia, počúvania…

A na záver – pripájame srdce vďačné, že sme mohli prvýkrát putovať spolu.