Preskočiť na obsah

Pohreb

Zverejnené 9.8.2022.

Kategória

Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu na farský úrad nahlásiť základné údaje zosnulého kde sa zároveň dohodne termín a čas pohrebu, prípadne pohrebnú sv. omšu. Je potrebné, aby pozostalí priniesli na farský úrad „List o prehliadke mŕtveho“ od príslušného obhliadajúceho lekára. Tento list musí byť čitateľný a musí byť na ňom originálna pečiatka z matričného úradu. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do matriky.

Zvonenie za zosnulého vo farskom kostole v Sečovskej Polianke treba nahlásiť p. kostolníčke. Zväčša sa zvoní každý deň od nahlásenia úmrtia až do pohrebu a to dopoludnia o 8:00 hod. a popoludní o 15:00 hod.