Preskočiť na obsah

Krst

Zverejnené 9.8.2022.

Kategória

Sviatosť krstu

  • Sviatosť krstu sa v Rímskokatolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke udeľuje v sobotu o 11.00, alebo v nedeľu o 10.30 pri sv. omši, po osobnej dohode v kancelárii.
  • O krst žiada minimálne jeden z rodičov dieťaťa.
  • Zapisuje sa v kancelárii farského úradu počas úradných hodín (odkaz tu)
  • Na krst je potrebná krstná svieca a krstná košieľka. Má na nej byť vyšité, alebo vypísané meno dieťaťa, dátum jeho narodenia a dátum krstu
  • Odporúča sa, aby rodičia pri krste svojho dieťaťa zverili svoje dieťa pod ochranu a orodovanie niektorého svätého, či svätej tým, že dieťa bude nositeľom jeho krstného mena.

Krstným rodičom môže byť:

  • katolík, ktorý prijal sviatosť birmovania, má najmenej 16 rokov, žije príkladným kresťanským životom a pristupuje k sviatostiam (Sviatosť zmierenia a Eucharistia).

Čo je to krst?

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť. V nej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Zaodieva nás do posväcujúcej milosti. Krstom sa stávame Božími deťmi, kresťanmi katolíkmi, členmi Cirkvi a dedičmi Božieho kráľovstva. Pokrstený dostáva právo používať sviatosti na posväcovanie svojej duše, plne sa zúčastňovať na živote Cirkvi, pestovať v sebe život milosti a duchovného rastu a tak zabezpečiť spásu pre svoju dušu.

Telesným narodením dostávame prirodzený život. Pokrstením sa duchovne rodíme pre nadprirodzený život, čiže pre nebo. Vyplýva to zo slov Pána Ježiša, ktoré povedal Nikodémovi: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3, 5)

Krst je pre nás akoby vstupnou bránou do rodiny Božích detí, do života nie podľa tela, ale podľa ducha. Tí, čo prijali krst, stali sa kresťanmi. Majú podľa želania Ježiša Krista byť kvasom, prispievať k zlepšeniu života a medziľudských vzťahov. Majú byť tiež soľou, ktorá dá tejto zemi novú chuť. Svojím životom majú tak svietiť, aby ľudia videli ich dobré skutky a nadchli sa pre vieru, lásku a oslavu Boha.

Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu je možné dozvedieť sa v kánonoch 849-879 Kódexu kánonického práva.