Preskočiť na obsah

Staňte sa aj Vy členom občianskeho združenia TRINITAS DEI

Zverejnené 10.3.2023.

Kategória

Milí priatelia!

Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo dňa 22.2.2023 občianske združenie TRINITAS DEI.

Stať sa členom občianskeho združenia TRINITAS DEI a aj touto formou sa spolupodieľať na rozvoji farnosti Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke a jej okolia môžete aj Vy. Stačí spĺňať podmienky členstva uvedené v stanovách občianskeho združenia TRINITAS DEI a vyplniť a doručiť Vašu prihlášku na adresu občianskeho združenia TRINITAS DEI alebo osobne v sakristii rímskokatolíckeho chrámu Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke.

Podmienkou členstva je aj uhradenie ročného členského príspevku, ktorý bude slúžiť výlučne na pokrytie režijných nákladov a financovanie ostatných aktivít občianskeho združenia TRINITAS DEI. Výška ročného členského príspevku je 5 EUR. Ročný členský príspevok môžete uhradiť prevodom na bankový účet občianskeho združenia TRINITAS DEI alebo v hotovosti v deň konania ustanovujúcej členskej schôdze.

Predpokladaný termín konania ustanovujúcej členskej schôdze, na ktorej sa budú kreovať orgány združenia spomedzi jej členov, je apríl 2023. Členstvo v občianskom združení TRINITAS DEI a v jeho orgánoch je bez nároku na honorár a je založené výlučne na báze dobrovoľnosti.

O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať.

Kontakt
TRINITAS DEI
Farnosť Najsvätejšej Trojice
Námestie Najsvätejšej Trojice 639/8
094 14 Sečovská Polianka
IČO: 55 172 636
e-mail: trinitasdei@gmail.com
IBAN: SK58 0900 0000 0052 0027 9248